Tandartsenpraktijk Loenenseweg te Eerbeek

Nieuwsbrief Tandartsenpraktijk Loenenseweg

Alle tandartspraktijken werken altijd al volgens een hygiëneprotocol, maar u zult begrijpen dat hier voor de veiligheid nog aanvullingen op zijn aangebracht.

Wij verzoeken u de onderstaande uiteenzetting aandachtig te lezen. Dit kan helpen als er telefonisch contact gaat komen en u dan al goed geïnformeerd bent welke voorwaarden er aan een bezoek aan de praktijk zijn gesteld en welke spelregels er binnen de praktijkmuren gelden.

Als symptomen bij COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en koorts.

Er worden twee groepen patiënten onderscheiden:

Groep A:

-Personen zonder symptomen passend bij COVID-19.

-Personen met bewezen Covid-19 die nadien tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.

 Groep B:

-Personen met symptomen passend bij COVID-19 of gezinsleden met symptomen passend bij      COVID-19 (alle contacten binnen het huishouden)

-Personen met bewezen COVID-19 of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19 (alle contacten binnen het huishouden) of personen in thuisisolatie.

-Personen met een verhoogde kans op infectie. Dit zijn personen woonachtig in een verpleeghuis en  personen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen.                                                                                                                         Voor personen bekend met een verhoogde infectiegevoeligheid zoals  diabetes, chronische problemen met de luchtwegen en longen, chronische hartaandoeningen en personen die op een andere manier een verzwakte afweer hebben bestaat een overlegsituatie met de praktijk.

 Personen uit groep A kunnen voor reguliere zorg bij ons terecht.  Voor personen uit groep B geldt de zorg naar mogelijkheid uit te stellen.

Personen uit groep B dienen met acute klachten wel contact op te nemen. Zij kunnen in noodgevallen wel in een speciaal centrum worden geholpen. Blijft u dan niet met ondraaglijke pijn lopen!

 Huisregels:

Bij telefonisch contact zal, voordat er een afspraak kan worden gemaakt eerst duidelijk moeten zijn of u tot groep A behoort. Wij hopen dat U er begrip voor heeft dat wij u daartoe aan het begin van het gesprek een paar vragen stellen.

In de tandartspraktijk geldt ook de regel van 1,5 meter afstand. In de behandelkamers worden door behandelaar en assistentie beschermingsmiddelen gedragen en mogen we wel dichter bij elkaar komen.

Heeft u dus een afspraak in de praktijk dan graag aandacht voor het volgende:

-Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

-Handhygiëne is een belangrijke besmettingsbron. U wordt daarom verzocht direct na binnenkomst de handen te desinfecteren met handalcohol. Dit staat zichtbaar opgesteld.

-Bij binnenkomst niet direct het toilet benutten. Gebruik van het toilet is alleen na overleg en in uiterste nood toegestaan.

-Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen. Neem geen overbodige spullen mee naar de praktijk. Raakt u zaken als telefoons en autosleutels na de handdesinfectie niet meer aan.

-Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

-Er kunnen maximaal 2 personen van een gezin met beide een behandelafspraak op hetzelfde tijdstip binnenkomen.

-Houd buiten de behandelkamers 1,5 m afstand van elkaar.

-De wachtruimte is zo ingericht dat hier maximaal 4 personen tegelijk kunnen zitten.

-Raakt u naar mogelijkheid niets aan in de praktijk. Wij zullen in onze planning wachttijden tot een minimum beperken. Er is geen lectuur in de wachtkamer.

-In de behandelkamer graag ook niets aanraken. Als er met boor en water gewerkt gaat worden, wordt u verzocht vooraf met een waterstofperoxide-oplossing te spoelen.

-Verlaat u na behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Tot slot: Wij doen er als praktijkteam alles aan om u op een veilige en adequate manier te behandelen en hopen op uw begrip voor alle extra maatregelen. Wij willen benadrukken dat als wij u benaderen voor het uitvoeren van een geannuleerde afspraak of een uitgesteld tandheelkundig probleem u ten alle tijden zelf beslist of u dit nu wilt laten uitvoeren of toch nog wilt uitstellen.

Blijf allemaal gezond,

Team Tandartsenpraktijk Loenenseweg.

Complete tandheelkundige zorg voor het hele gezin!

Tandartsenpraktijk Loenenseweg is uw tandarts in Eerbeek voor uitstekende én complete mondzorg. Onder leiding van tandarts Ed Tervoort verlenen wij alle disciplines van tandheelkundige zorg onder één dak. We ambiëren een betrouwbaar adres te zijn voor uitstekende mondzorg; hoge kwaliteit met altijd een cosmetisch resultaat. Dit in een prettige, hygiënische praktijk met moderne apparatuur. U kunt bij ons terecht voor:

  • Reguliere tandheelkunde
  • Mondhygiëne behandelingen
  • Implantologie (kunstwortels)
  • Tandvleesbehandelingen
  • (implantaatgedragen) kunstgebit
  • Uitgebreide esthetische tandheelkunde zoals facings (schildjes), tanden bleken en kroon- brugwerk.

 

Afspraken maken

Als uw emailadres bij ons bekend is ontvangt u een oproep per e-mail waarna u een afspraak kunt maken voor de periodieke controle van uw gebit, bij voorkeur telefonisch.

 

Contact / Aanmelden als patiënt

Wij lichten onze werkwijze graag nader aan u toe en wij nemen nieuwe patiënten aan. U kunt ons op meerdere manieren bereiken:

  • Vul het online aanmeldingsformulier in onder het tabblad ‘inschrijven’.
  • U kunt ons bellen op 0313-659459.
  • U kunt ons mailen op info@tandartsenpraktijkloenenseweg.nl 
  • Tot slot kunt u ook gewoon bij ons binnenlopen op de Loenenseweg 90, Eerbeek.