Onze praktijk

Bovenaan ziet u de ingang van het praktijkgebouw aan de Loenenseweg 90 te Eerbeek. De praktijk heeft 4 behandelkamers, een ruime receptie en een aparte wachtkamer. Per april 2018 hebben wij ons behandelaanbod uitgebreid zodat u voor alle tandheelkundige zorg bij ons terecht kunt.

Er is voldoende parkeerruimte zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het gebouw. Buslijn 43, de verbinding tussen Apeldoorn en Arnhem via Dieren , stopt direct voor de praktijk.

 

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • Of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • Of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • Of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie
Deze praktijk is gevisiteerd in april 2017